Szank Községi Önkormányzat honlapja

2020

1/2020 Jegyzőkönyv a bizottság 2020. január 29-én megtartott üléséről pénzügyi
1/2020 Jegyzőkönyv a képviselő testület 2020. január 29-én megtartott üléséről
Melléklet – 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet
Szank Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Melléklet – 2/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet
A Szanki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjának megállapításáról

Melléklet – 3/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet Igazgatási szünet elrendeléséről
2/2020 Jegyzőkönyv a képviselő testület 2020. február 10-én megtartott közmeghallgatásról
3/2020 Jegyzőkönyv a képviselő testület 2020. február 11-én megtartott üléséről
2/2020 Jegyzőkönyv a bizottság 2020.02.26-án megtartott üléséről
2/2020 Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2020.02.26-án megtartott üléséről
Melléklet – 4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
3/2020 jegyzőkönyv bizottság 2020.03.06-án megtartott rendkívüli üléséről
3/2020 jegyzőkönyv képviselő-testület 2020.03.06-án megtartott rendkívüli üléséről
4/2020 jegyzőkönyv bizottság 2020.03.30-án megtartott üléséről
4/2020 jegyzőkönyv testület-ülés 2020.03.30-án megtartott üléséről
Melléklet – 5/2020.(III.31.) önkormányzati rendelet
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Veszélyhelyzetben a Kat. 46. § (4) bekezdése szerint meghozott polgármesteri döntések:

1/2020.(IV.8.) Polgármesteri Határozat Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntéseinek megerősítéséről
2/2020.(IV.15.) Polgármesteri Határozat Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi kiadásainak elszámolásáról
6/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelet A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 8/2007.(III.28.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
7/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelet A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló 8/2018.(IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2020.(V.4.) Polgármesteri Határozat Játszótér és sportpálya nyitva tartásáról
8/2020.(V.8.) önkormányzati rendelet A termelői piac nyitvatartási és látogatási rendjéről
9/2020.(V.8.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2020.(V.22.) Polgármesteri Határozat I. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződés módosítása
5/1/2020 jegyzőkönyv a bizottság 2020.06.24-én megtartott rendkívüli üléséről
8/1/2020 jegyzőkönyv a képviselő-testület 2020.06.24-én megtartott rendkívüli üléséről
6/2020 jegyzőkönyv a bizottság 2020.07.08-án megtartott üléséről
9/1/2020 jegyzőkönyv a képviselő-testület 2020.07.08-án megtartott üléséről
Melléklet – 10/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
7/2020 jegyzőkönyv a bizottság 2020.07.15-én megtartott rendkívüli üléséről
10/2020 jegyzőkönyv a képviselő-testület 2020.07.15-én megtartott rendkívüli üléséről
8/2020 jegyzőkönyv a bizottság 2020.08.05-én megtartott rendkívüli üléséről
11/2020 jegyzőkönyv a képviselő-testület 2020.08.05-én megtartott rendkívüli üléséről
9/2020 jegyzőkönyv a bizottság 2020.09.23-án megtartott üléséről
11/2020 jegyzőkönyv a képviselő-testület 2020.09.23-án megtartott üléséről
10/2020 jegyzőkönyv a bizottság 2020.10.28-án megtartott üléséről
12/2020 jegyzőkönyv a képviselő-testület 2020.10.28-án megtartott üléséről
11/2020 jegyzőkönyv a bizottság 2020.11.03-án megtartott rendkívüli üléséről
13/2020 jegyzőkönyv a képviselő-testület 2020.11.03-án megtartott rendkívüli üléséről
Melléklet – 11/2020.(XI.4.) önkormányzati rendelet A képviselők, a nem képviselő bizottsági tagok és a bizottsági elnökök tiszteletdíjáról

Veszélyhelyzetben a Kat. 46. § (4) bekezdése szerint meghozott polgármesteri döntések:

60/2020.(XI.10.) ÖH. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató N.Kft. ügyvezetőjének Dr. Kiss Tibor ügyvezető megbízatásának meghosszabításáról
61/2020.(XII.3.) ÖH. Szank Községi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervéről
62/2020.(XII.3.) ÖH. Szank Községi Önkormányzat 2021-2024. évek közötti Stratégiai Ellenőrzési Tervéről
63/2020.(XII.9.) ÖH. Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft-vel víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről
64/2020.(XII.9.) ÖH. Szank, Szép utca 2. önkormányzati lakás bérbeadásáról szóló 59/2020.(XI.3.) ÖH. határozat módosításáról
12/2020.(XII.15.) önkormányzati rendelet Szanki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményalapjának megállapításáról
13/2020.(XII.15.) önkormányzat rendelet A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről szóló 14/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
65/2020.(XII.14.) ÖH. Felgyő 0294/27 hrsz-ú ingatlanban lévő tulajdonrész értékbecsléséről
66/2020.(XII.17.) ÖH. Felgyő 0294/27 hrsz-ú ingatlanban lévő tulajdonrész értékesítéséről
14/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
67/2020.(XII.30.) ÖH. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
68/2020.(XII.30.) ÖH. Háziorvosi rendelő bérbeadásáról