Szank Községi Önkormányzat honlapja

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyvei

2023. január 18-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2023. január 30-án megtartott közmeghallgatás jegyzőkönyve
2023. január 31-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 1/2023.(II.1.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
2023. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
2023. március 8-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 3/2023.(III.9.) önkormányzati rendelet Szank Község Helyi Építési szabályzatáról
HÉSZ – 1. melléklet Sz-1 jelű szabályozási terv
HÉSZ – 2. melléklet Sz-2 jelű szabályozási terv
HÉSZ – 3. melléklet Építési övezetek, övezetek telekalakítási és beépítési szabályai
HÉSZ – 4. melléklet Építési övezetekben és az övezetekben elhelyezhető és tiltott rendeltetések
HÉSZ – 5. melléklet Biológiai aktivitásérték (BIA érték) fenntartásához igénybe vett területek adatai
HÉSZ – 6. melléklet Az alkalmazott sajátos jogintézmények
HÉSZ – 7. melléklet Állattartó építmények védőtávolságai
HÉSZ – 8. melléklet Tervezett útmintakeresztszelvények
Melléklet – 4/2023.(III.9.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Melléklet – 5/2023.(III.9.) önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról
Melléklet – 6/2023.(III.9.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
2023. március 27-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2023. április 12-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 7/2023.(IV.13.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Melléklet – 8/2023.(IV.13.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
Melléklet – 9/2023.(IV.13.) önkormányzati rendelet a közterület-használat általános rendjéről szóló 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Melléklet – 10/2023.(IV.13.) önkormányzati rendelet a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2018.(IX.26) önkormányzati rendelet módosításáról
2023. április 27-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2023. május 22-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 11/2023.(V.23.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Melléklet – 12/2023.(V.23.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2023. május 31-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2023. július 28-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklete: 13/2023.(VII.31.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
2023. augusztus 9-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 14/2023.(VIII.10.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2023. augusztus 14-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2023. augusztus 30-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2023. szeptember 7-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2023. szeptember 20-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 15/2023.(IX.21.) önkormányzati rendelet Szank község településképének védelméről szóló 8/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Melléklet – 16/2023.(IX.20.) önkormányzati rendelet A kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2018.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2
023. október 25-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 17/2023.(X.26.) önkormányzati rendelet Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól
2023. november 15-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 18/2023.(XI.16.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
2023. december 13-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 19/2023.(XII.14.) önkormányzati rendelet A Szanki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjának megállapításáról

2022. január 19-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 1/2022.(I.20.) önkormányzati rendelet Az igazgatási szünet elrendeléséről
2022. január 27-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2022. február 15-én megtartott közmeghallgatás jegyzőkönyve
2022. február 23-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 2/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Melléklet – 3/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Melléklet – 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
2022. március 11-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2022. március 18-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2022. április 14-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2022. május 9-én megtartott közmeghallgatás jegyzőkönyve
2022. május 18-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 5/2022.(V.19.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
2022. június 9-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 6/2022.(VI.10.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
2022. július 14-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2022. augusztus 5-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2022. augusztus 25-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2022. szeptember 14-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 7/2022.(IX.15.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
2022. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2022. november 11-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2022. november 16-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2022. november 28-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 8/2022.(XI.28.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
2022.december 14-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 9/2022.(XII.15.) önkormányzati rendelet A Szanki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjának megállapításáról
Melléklet – 10/2022.(XII.15.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Veszélyhelyzetben a Kat. 46. § (4) bekezdése szerint meghozott polgármesteri döntések:
1/2021.(I.7.) Önkormányzati határozat: Alföldvíz Zrt-ben lévő részvénytulajdon értékesítéséről
2/2021.(I.15.) Önkormányzati határozat: Halasi utca 25. sz. alatti ingatlan telekalakítás jóváhagyásáról
3/2021.(I.21.) Önkormányzati határozat: A körcsarnok és kerékpárkölcsönző megvalósításáról szóló 83/2017.(VIII.31.) Önkormányzati határozat módosításáról
1/2021.(II.5.) Önkormányzati rendelet: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről szóló 5/2019(V.9.) önkormányzati rendelet módosításáró
2/2021.(II.9.) Önkormányzati rendelet: Az igazgatási szünet elrendeléséről
4/2021.(II.8.) Önkormányzati határozat: Településrendezési eszközök módosításáról ipari terület kijelöléséhez
5/2021.(II.8.) Önkormányzati határozat: Településrendezési eszközök módosításáról beépítésre szánt terület kijelöléséhez
6/2021.(II.8.) Önkormányzati határozat: Szank Rákóczi utca 2. szám alatti ingatlan bérbeadásáról
7/2021.(II.18.) Önkormányzati határozat: Polgármester 2021. évi szabadság ütemtervéről
8/2021.(II.18.) Önkormányzati határozat: Polgármester 2021. évi cafetéria juttatásának megállapításáról
9/2021.(II.18.) Önkormányzati határozat: Vörösmarty Mihály Közösségi Színtér 2021. évi munkatervének és szolgálati tervének jóváhagyásáról
10/2021.(II.23.) Önkormányzati határozat: Központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról
11/2021.(II.23.) Önkormányzati határozat: Önkormányzati szolgálati lakások bérbeadásáról
12/2021.(II.23.) Önkormányzati határozat: Konzorciumi megállapodás megkötéséről és önerő biztosításáról
3/2021.(II.26.) Önkormányzati rendelet: Szank Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
13/2021.(II.25.) Önkormányzati határozat: Szank Községi Önkormányzat középtávú tervezéséről
14/2021.(III.3.) Önkormányzati határozat: II. sz. háziorvosi körzet helyettesítéséről
15/2021.(III.3.) Önkormányzati határozat: Szanki Lovas Hagyományőrző Sport Egyesület ingatlan bérléséről
4/2021.(III.11.) Önkormányzati rendelet: Szank Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2021.(III.11.) Önkormányzati rendelet: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
16/2021.(III.10.) Önkormányzati határozat: Szank, Szép utca 2. szám alatti ingatlan értékesítési ügye
17/2021.(III.10.) Önkormányzati határozat: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi kiadásainak elszámolása
18/2021.(III.12.) Önkormányzati határozat: Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlési döntéseinek előkészítése
6/2021.(III.26.) Önkormányzati rendelet: A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
19/2021.(III.30.) Önkormányzati határozat: Szank Községi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervéről
20/2021.(III.30.) Önkormányzati határozat: Lakásbérleti szerződés megszüntetéséről
21/2021.(IV.6.) Önkormányzati határozat: Telekhatár változás jóváhagyásáról (0206/13 hrsz.)
22/2021.(IV.6.) Önkormányzati határozat: Körcsarnok és kerékpár tároló megvalósításáról szóló 83/2017.(VIII.31.) és a 3/2021.(I.21.) önkormányzati határozatok visszavonásáról
23/2021.(IV.8.) Önkormányzati határozat: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
24/2021.(IV.29.) Önkormányzati határozat: Állásfoglalás környezeti vizsgálatról
25/2021.(IV.29.) Önkormányzati határozat: Településrendezési eszközök 5/2021.(II.8.) önkormányzati határozattal kezdeményezett módosításával kapcsolatos döntés
26/2021.(IV.29.) Önkormányzati határozat: Településrendezési eszközök 4/2021.(II.8.) és 5/2021.(II.8.) önkormányzati határozatokkal kezdeményezett módosítása partneri egyeztetésének lezárása
27/2021.(V.3.) Önkormányzati határozat: A Kiskunság vízért kiált támogatási kérelemhez konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése
28/2021.(V.3.) Önkormányzati határozat: Szank, Béke utca 167. szám alatti ingatlan értékesítési ügye
29/30/31/2021.(V.17.) Önkormányzati határozatok: dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléklap díjazásra tett javaslatok
32/2021.(V.18.) Önkormányzati határozat: Jászszentlászló és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése projekt megvalósítása
7/2021.(V.28.) Önkormányzati rendelet: Szank Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
33/2021.(V.27.) Önkormányzati határozat: 2020. évben nyújtott támogatások elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról
34/2021.(V.27.) Önkormányzati határozat: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
35/2021.(V.27.) Önkormányzati határozat: Szanki Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
36/2021.(V.27.) Önkormányzati határozat: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
37/2021.(V.27.) Önkormányzati határozat: Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóság 2020. évi beszámolója
38/2021.(V.27.) Önkormányzati határozat: Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény 2020. évi működéséről szóló szakmai beszámolója
39/2021.(V.27.) Önkormányzati határozat: A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 2020. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról
40/2021.(V.27.) Önkormányzati határozat: Szank, Szép utca 2. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásáról
41/42/2021.(V.27.) Önkormányzati határozatok: Szank, Szép utca 2. és Béke utca 82. szám alatti szolgálati lakások bérleti ügye
43/2021.(VI.7.) Önkormányzati határozat: Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról
44/2021.(VI.7.) Önkormányzati határozat: Katona József Könyvtár 2020. évi beszámolója
45/2021.(VI.7.) Önkormányzati határozat: Fogorvosi szolgálatra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megszüntetése
46/2021.(VI.14.) Önkormányzati határozat: Településszerkezeti terv módosítása és 8/2021.(VI.15.) önkormányzati rendelet a helyi építési szabályokról szóló 14/2000.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2021.(VI.15.) Önkormányzati rendelet: A helyi iparűzési adóról szóló 18/2015.(XI.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2021.(VI.15.) Önkormányzati rendelet: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről szóló 5/2019.(V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyvei
2021. július 2-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2021. július 8-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 11/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteiről
Melléklet – 12/2021.(VII.9.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
2021. augusztus 5-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2021. szeptember 6-án megtartott közmeghallgatás jegyzőkönyve
2021. szeptember 14-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 13/2021.(IX.15.) önkormányzati rendelet A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
2021. szeptember 17-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2021. szeptember 28-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2021. november 3-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2021. november 30-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2021. december 17-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 15/2021.(XII.20.) önkormányzati rendelet a Szanki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjának megállapításáról
Melléklet – 16/2021.(XII.20.) önkormányzati rendelet a közművelődésről

2020. január 18-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Melléklet – 2/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet A Szanki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjának megállapításáról
Melléklet – 3/2020.(I.30.) önkormányzati rendelet Igazgatási szünet elrendeléséről
2020. február 10-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2020. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2020. február 26-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
2020. március 6-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
4/2020 jegyzőkönyv bizottság 2020.03.30-án megtartott üléséről
4/2020 jegyzőkönyv testület-ülés 2020.03.30-án megtartott üléséről
Melléklet – 5/2020.(III.31.) önkormányzati rendelet
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Veszélyhelyzetben a Kat. 46. § (4) bekezdése szerint meghozott polgármesteri döntések:
1/2020.(IV.8.) Polgármesteri Határozat Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete döntéseinek megerősítéséről
2/2020.(IV.15.) Polgármesteri Határozat Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi kiadásainak elszámolásáról
6/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelet A képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 8/2007.(III.28.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
7/2020.(IV.30.) önkormányzati rendelet A települési támogatásokról és a szociális ellátásokról szóló 8/2018.(IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2020.(V.4.) Polgármesteri Határozat Játszótér és sportpálya nyitva tartásáról
8/2020.(V.8.) önkormányzati rendelet A termelői piac nyitvatartási és látogatási rendjéről
9/2020.(V.8.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2020.(V.22.) Polgármesteri Határozat I. számú háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződés módosítása
5/1/2020 jegyzőkönyv a bizottság 2020.06.24-én megtartott rendkívüli üléséről
8/1/2020 jegyzőkönyv a képviselő-testület 2020.06.24-én megtartott rendkívüli üléséről
6/2020 jegyzőkönyv a bizottság 2020.07.08-án megtartott üléséről
9/1/2020 jegyzőkönyv a képviselő-testület 2020.07.08-án megtartott üléséről
Melléklet – 10/2020.(VII.9.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
7/2020 jegyzőkönyv a bizottság 2020.07.15-én megtartott rendkívüli üléséről
10/2020 jegyzőkönyv a képviselő-testület 2020.07.15-én megtartott rendkívüli üléséről
8/2020 jegyzőkönyv a bizottság 2020.08.05-én megtartott rendkívüli üléséről
11/2020 jegyzőkönyv a képviselő-testület 2020.08.05-én megtartott rendkívüli üléséről
9/2020 jegyzőkönyv a bizottság 2020.09.23-án megtartott üléséről
11/2020 jegyzőkönyv a képviselő-testület 2020.09.23-án megtartott üléséről
10/2020 jegyzőkönyv a bizottság 2020.10.28-án megtartott üléséről
12/2020 jegyzőkönyv a képviselő-testület 2020.10.28-án megtartott üléséről
11/2020 jegyzőkönyv a bizottság 2020.11.03-án megtartott rendkívüli üléséről
13/2020 jegyzőkönyv a képviselő-testület 2020.11.03-án megtartott rendkívüli üléséről
Melléklet – 11/2020.(XI.4.) önkormányzati rendelet A képviselők, a nem képviselő bizottsági tagok és a bizottsági elnökök tiszteletdíjáról

Veszélyhelyzetben a Kat. 46. § (4) bekezdése szerint meghozott polgármesteri döntések:
60/2020.(XI.10.) ÖH. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató N.Kft. ügyvezetőjének Dr. Kiss Tibor ügyvezető megbízatásának meghosszabításáról
61/2020.(XII.3.) ÖH. Szank Községi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervéről
62/2020.(XII.3.) ÖH. Szank Községi Önkormányzat 2021-2024. évek közötti Stratégiai Ellenőrzési Tervéről
63/2020.(XII.9.) ÖH. Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft-vel víziközmű bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről
64/2020.(XII.9.) ÖH. Szank, Szép utca 2. önkormányzati lakás bérbeadásáról szóló 59/2020.(XI.3.) ÖH. határozat módosításáról
12/2020.(XII.15.) önkormányzati rendelet Szanki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményalapjának megállapításáról
13/2020.(XII.15.) önkormányzat rendelet A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről szóló 14/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
65/2020.(XII.14.) ÖH. Felgyő 0294/27 hrsz-ú ingatlanban lévő tulajdonrész értékbecsléséről
66/2020.(XII.17.) ÖH. Felgyő 0294/27 hrsz-ú ingatlanban lévő tulajdonrész értékesítéséről
14/2020.(XII.22.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
67/2020.(XII.30.) ÖH. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
68/2020.(XII.30.) ÖH. Háziorvosi rendelő bérbeadásáról

2019. január 11-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2019. január 22-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 1/2019.(I.23.) önkormányzati rendelet A Szanki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjának megállapításáról
2019. január 28-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve (közmeghallgatás)
2019. február 5-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2019. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2019. március 12-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 2/2019.(III.13.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Melléklet – 3/2019.(III.13.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
2019. május 8-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 4/2019.(V.9.) önkormányzati rendelet A helyi építési szabályokról szóló 14/2000.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Melléklet – 5/2019.(V.9.) önkormányzati rendelet A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékérő
2019. május 30-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 6/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
2019. június 17-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 7/2019.(VI.18.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019. június 19-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2019. augusztus 26-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2019. szeptember 30-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2019. október 7-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 8/2019.(X.8.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
2019. október 28-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2019. november 11-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 9/2019.(XI.11.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
2019. december 16-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve