Szank Községi Önkormányzat honlapja

2021

Veszélyhelyzetben a Kat. 46. § (4) bekezdése szerint meghozott polgármesteri döntések:

1/2021.(I.7.) Önkormányzati határozat: Alföldvíz Zrt-ben lévő részvénytulajdon értékesítéséről
2/2021.(I.15.) Önkormányzati határozat: Halasi utca 25. sz. alatti ingatlan telekalakítás jóváhagyásáról
3/2021.(I.21.) Önkormányzati határozat: A körcsarnok és kerékpárkölcsönző megvalósításáról szóló 83/2017.(VIII.31.) Önkormányzati határozat módosításáról
1/2021.(II.5.) Önkormányzati rendelet: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről szóló 5/2019(V.9.) önkormányzati rendelet módosításáró
2/2021.(II.9.) Önkormányzati rendelet: Az igazgatási szünet elrendeléséről
4/2021.(II.8.) Önkormányzati határozat: Településrendezési eszközök módosításáról ipari terület kijelöléséhez
5/2021.(II.8.) Önkormányzati határozat: Településrendezési eszközök módosításáról beépítésre szánt terület kijelöléséhez
6/2021.(II.8.) Önkormányzati határozat: Szank Rákóczi utca 2. szám alatti ingatlan bérbeadásáról
7/2021.(II.18.) Önkormányzati határozat: Polgármester 2021. évi szabadság ütemtervéről
8/2021.(II.18.) Önkormányzati határozat: Polgármester 2021. évi cafetéria juttatásának megállapításáról
9/2021.(II.18.) Önkormányzati határozat: Vörösmarty Mihály Közösségi Színtér 2021. évi munkatervének és szolgálati tervének jóváhagyásáról
10/2021.(II.23.) Önkormányzati határozat: Központi orvosi ügyeleti szolgálat feladatellátásának finanszírozásáról
11/2021.(II.23.) Önkormányzati határozat: Önkormányzati szolgálati lakások bérbeadásáról
12/2021.(II.23.) Önkormányzati határozat: Konzorciumi megállapodás megkötéséről és önerő biztosításáról
3/2021.(II.26.) Önkormányzati rendelet: Szank Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
13/2021.(II.25.) Önkormányzati határozat: Szank Községi Önkormányzat középtávú tervezéséről
14/2021.(III.3.) Önkormányzati határozat: II. sz. háziorvosi körzet helyettesítéséről
15/2021.(III.3.) Önkormányzati határozat: Szanki Lovas Hagyományőrző Sport Egyesület ingatlan bérléséről
4/2021.(III.11.) Önkormányzati rendelet: Szank Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2021.(III.11.) Önkormányzati rendelet: Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
16/2021.(III.10.) Önkormányzati határozat: Szank, Szép utca 2. szám alatti ingatlan értékesítési ügye
17/2021.(III.10.) Önkormányzati határozat: Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi kiadásainak elszámolása
18/2021.(III.12.) Önkormányzati határozat: Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlési döntéseinek előkészítése
6/2021.(III.26.) Önkormányzati rendelet: A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
19/2021.(III.30.) Önkormányzati határozat: Szank Községi Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervéről
20/2021.(III.30.) Önkormányzati határozat: Lakásbérleti szerződés megszüntetéséről
21/2021.(IV.6.) Önkormányzati határozat: Telekhatár változás jóváhagyásáról (0206/13 hrsz.)
22/2021.(IV.6.) Önkormányzati határozat: Körcsarnok és kerékpár tároló megvalósításáról szóló 83/2017.(VIII.31.) és a 3/2021.(I.21.) önkormányzati határozatok visszavonásáról
23/2021.(IV.8.) Önkormányzati határozat: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
24/2021.(IV.29.) Önkormányzati határozat: Állásfoglalás környezeti vizsgálatról
25/2021.(IV.29.) Önkormányzati határozat: Településrendezési eszközök 5/2021.(II.8.) önkormányzati határozattal kezdeményezett módosításával kapcsolatos döntés
26/2021.(IV.29.) Önkormányzati határozat: Településrendezési eszközök 4/2021.(II.8.) és 5/2021.(II.8.) önkormányzati határozatokkal kezdeményezett módosítása partneri egyeztetésének lezárása
27/2021.(V.3.) Önkormányzati határozat: A Kiskunság vízért kiált támogatási kérelemhez konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése
28/2021.(V.3.) Önkormányzati határozat: Szank, Béke utca 167. szám alatti ingatlan értékesítési ügye
29/30/31/2021.(V.17.) Önkormányzati határozatok: dr. Szobonya Zoltán Megyei Emléklap díjazásra tett javaslatok
32/2021.(V.18.) Önkormányzati határozat: Jászszentlászló és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése projekt megvalósítása
7/2021.(V.28.) Önkormányzati rendelet: Szank Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
33/2021.(V.27.) Önkormányzati határozat: 2020. évben nyújtott támogatások elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról
34/2021.(V.27.) Önkormányzati határozat: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása
35/2021.(V.27.) Önkormányzati határozat: Szanki Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
36/2021.(V.27.) Önkormányzati határozat: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
37/2021.(V.27.) Önkormányzati határozat: Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóság 2020. évi beszámolója
38/2021.(V.27.) Önkormányzati határozat: Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény 2020. évi működéséről szóló szakmai beszámolója
39/2021.(V.27.) Önkormányzati határozat: A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 2020. évi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról
40/2021.(V.27.) Önkormányzati határozat: Szank, Szép utca 2. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásáról
41/42/2021.(V.27.) Önkormányzati határozatok: Szank, Szép utca 2. és Béke utca 82. szám alatti szolgálati lakások bérleti ügye
43/2021.(VI.7.) Önkormányzati határozat: Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóról
44/2021.(VI.7.) Önkormányzati határozat: Katona József Könyvtár 2020. évi beszámolója
45/2021.(VI.7.) Önkormányzati határozat: Fogorvosi szolgálatra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megszüntetése
46/2021.(VI.14.) Önkormányzati határozat: Településszerkezeti terv módosítása és 8/2021.(VI.15.) önkormányzati rendelet a helyi építési szabályokról szóló 14/2000.(V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2021.(VI.15.) Önkormányzati rendelet: A helyi iparűzési adóról szóló 18/2015.(XI.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2021.(VI.15.) Önkormányzati rendelet: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről szóló 5/2019.(V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyvei

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságának jegyzőkönyvei

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdaságfejlesztési Bizottságának jegyzőkönyvei