Szank Községi Önkormányzat honlapja

2023

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyvei

2023. január 18-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2023. január 30-án megtartott közmeghallgatás jegyzőkönyve
2023. január 31-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 1/2023.(II.1.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
2023. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet Szank Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
2023. március 8-án megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 3/2023.(III.9.) önkormányzati rendelete Szank Község Helyi Építési szabályzatáról
HÉSZ – 1. melléklet Sz-1 jelű szabályozási terv
HÉSZ – 2. melléklet Sz-2 jelű szabályozási terv
HÉSZ – 3. melléklet Építési övezetek, övezetek telekalakítási és beépítési szabályai
HÉSZ – 4. melléklet Építési övezetekben és az övezetekben elhelyezhető és tiltott rendeltetések
HÉSZ – 5. melléklet Biológiai aktivitásérték (BIA érték) fenntartásához igénybe vett területek adatai
HÉSZ – 6. melléklet Az alkalmazott sajátos jogintézmények
HÉSZ – 7. melléklet Állattartó építmények védőtávolságai
HÉSZ – 8. melléklet Tervezett útmintakeresztszelvények
Melléklet – 4/2023.(III.9.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2019.(XI.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Melléklet – 5/2023.(III.9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról
Melléklet – 6/2023.(III.9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
2023. március 27-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
2023. április 12-én megtartott képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
Melléklet – 7/2023.(IV.13.) önkormányzati rendelete Szank Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Melléklet – 8/2023.(III.9.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
Melléklet – 9/2023.(III.9.) önkormányzati rendelete a közterület-használat általános rendjéről szóló 13/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Melléklet – 10/2023.(III.9.) önkormányzati rendelete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 9/2018.(IX.26) önkormányzati rendelet módosításáról

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottságának jegyzőkönyvei