Szank Községi Önkormányzat honlapja

PÁLYÁZATOK

Sikeres pályázatot nyújtott be Szank Községi Önkormányzat a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. részére egyedi kérelmek alapján nyújtandó támogatások tágyban. A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. a „Turisztikai fejlesztések Szankon” című, ET-2020-02-111 azonosító számú pályázatot 15 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásra alkalmasnak ítélte.

Bővebben

Sikeres pályázatot nyújtott be Szank Községi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a „Helyi gazdaságfejlesztés” című, TOP-1.1.3-16 kódszámú pályázati felhívásra. Az „Agrár-logisztikai központ létrehozása Szank” című, TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00004 azonosító számú pályázatot a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság vezetője 250 millió Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A fejlesztést Szank Községi Önkormányzat konzorcium együttműködésben, a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft-vel valósítja meg.

Bővebben

2017. június 15. napon aláírásra került a Közreműködő Szervezet és Szank Községi Önkormányzat között a támogatási szerződés a TOP-1.2.1-15-BK1-2016-00011 azonosítószámú, „KISKUN EMLÉKHELY ZANK VEZÉR SZÁLLÁSÁN” című projekt megvalósítására. A projekt a Széchényi 2020 program keretében, 350 millió Ft európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú felhívása keretében kerül megvalósításra. A fejlesztést Szank önkormányzata konzorciumban, a Bács-Kiskun Megyei Turizmusfejlesztési és Marketing Nonprofit Kft-vel valósítja meg. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. május 31.

Bővebben

2018. december 7-én lépet hatályba a Szank Községi Önkormányzat, mint konzorciumi vezető által aláírt TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00001 számú, „Múltunk értéke, közösségünk jövője” című pályázat támogatási szerződése. A projekt a Széchényi 2020 program keretében, 43,38 millió Ft európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, „Helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívás keretében kerül megvalósításra. A projektet Szank Községi Önkormányzat Móricgát, Gátér, Petőfiszállás, Pálmonostora és Jászszentlászló települések önkormányzatával együtt valósítja meg. A projekt megvalósítási időszaka: 2018.09.01-2022.01.15.

Bővebben

2018. március 2-án lépett hatályba a Szank Községi Önkormányzat és Kiskunmajsa Város Önkormányzatának a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott 1826299885 pályázati azonosító számú támogatási szerződése. A projekt a Széchényi 2020 program keretében, 119,9 millió Ft európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével valósul meg. A projekt megvalósítási időszaka: 2018.09.15-2019.09.30.

Bővebben

Bácskai ízek, kalandok és kulturális értékek fejlesztése – a gasztronómiát és a helyi termékeket bemutató határon átnyúló turisztikai útvonal kialakítása egy a szerb és magyar határon átnyúló turisztikai útvonal létrehozása, amely a helyi termelői helyszíneket, társadalmi és környezeti szempontból fenntartható módon összeköti, a helyi kulturális örökség részeivel, egy közös márkanév alatt. A projekt megvalósítása egy közösen kijelölt, határokon átnyúló idegenforgalmi területen történik, amelynek tagjai Szerbában Mali Idjos, Feketics és Lovcenac, Magyarországon Szank, Kiskunmajsa, Csólyospálos, Móricgát, Jászszentlászló, Kömpöc települések.

Bővebben

A pályázat keretében Szank külterület 086/11 és 084/47 hrsz-ú ingatlanokon infrastrukturális beruházásra kerül sor új vállalkozások betelepülésének ösztönzése, a gazdasági aktivitás, a szolgáltatások színvonalának növekedése, és a foglalkoztatás bővítése céljából. A fejlesztés keretében megvalósul az ipari terület telekhatáron kívül alapinfrastruktúra kiépítése, mely során az elektromoshálózatra, az ivóvízhálózatra, a szennyvízhálózatra, és a gázvezetékhálózatra történő csatlakozás lehetőségének kiépítése készül el.

Bővebben

A fejlesztés keretében az Idősek Klubja épület vonatkozásában az épület külső szigetelése, a homlokzat vakolása, festése, a tető szigetelése és cseréje, valamint a külső nyílászárók cseréje valósul meg. A pályázat jóvoltából az Orvosi Rendelő épületen tetőszigetelés, tetőcsere, a homlokzat javítása, festése, valamint a külső nyílászárók cseréje történik.

Bővebben

Szank Községi Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében a közigazgatás adminisztrációs terheinek csökkentése céljából.

Bővebben

Sikeres pályázatot nyújtott be Szank Községi Önkormányzat a Külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21 kódszámú pályázati felhívásra. A „Szilárd burkolatú út kiépítése az Emlékhely dűlőben” című, 3295252965 azonosító számú pályázatot a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 66 894 970 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek ítélte.

Bővebben

2023. február 13-án lépett hatályba a Szank Községi Önkormányzat, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra benyújtott „Épületenergetikai fejlesztések Szank településen” című, TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00035 azonosítószámú pályázat Támogatási Szerződése. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében 87,89 millió forint összegű, vissza nem térítendő európai uniós támogatásnak köszönhetően két önkormányzati tulajdonú épület energetikai célú felújítása és fejlesztése valósul meg.

Bővebben

2023. február 13-án lépett hatályba a Szank Községi Önkormányzat, „Helyi gazdaságfejlesztés” című pályázati felhívásra benyújtott „Iparterület fejlesztés Szankon – II. ütem” című, TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BK1-2022-00010 azonosítószámú pályázat Támogatási Szerződése. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében 160 millió forint összegű, vissza nem térítendő európai uniós támogatásnak köszönhetően a szanki iparterületen egy iparcsarnok épülhet fel.

Bővebben

SZANK

FÉNYKÉPEK | FESZTIVÁL

FÉNYKÉPEK

Megtekintheti fényképeinket

MÉZ ÉS MEGGYFESZTIVÁL

Idén is vár a Méz és Meggyfesztivál!