Szank Községi Önkormányzat honlapja

Magyarok Nagyasszonya templom és plébánia

A templom megépülése előtt a fiatal község katolikus vallású lakossága szervezetileg a kiskunmajsai római katolikus egyházközséghez tartozott. A hívek a szomszédos település miséire jártak, valamint  a helyi  református  imaházban  tartott  istentiszteleteken  vettek részt.
Saját  templom  felépítésének  terve  az  1890-es  évek  közepétől  került  napirendre.  A templom és a paplak építéséhez szükséges telket a község bocsátotta az egyház rendelkezésére  és  az  építkezést  anyagilag  is  támogatta.  Nagy jelentőségű  volt  a  váci püspök adománya is ,és a helyi lakosság aktív részvétele az építkezés munkálataiban.  A szanki katolikus templom felszentelésére 1905. október 8-án került sor. A kiskunmajsai katolikus egyházközség szanki leányegyháza 1906-ban vált önálló egyházközséggé, és ettől kezdve Szankon történtek az anyakönyvezések is.
A templom szentélyének secco-it lengyel menekültek, Malczik Károly és felesége, Pavlik Milada készítették el a második világháborút követően. A 100 éves templomot teljes belső felújítás után 1997-ben szentelték fel újra.