Szank Községi Önkormányzat honlapja

Szank Református Egyházközség templom és parókia

A Szank község területén élő reformátusok 1862-ben kaptak először lelkészt, így Szankon ez a legrégebbi közösség, mely azóta is folyamatosan működik. A jelenlegi templom építéséhez szükséges 1200 négyszögöl területű, 240 korona értékű telket a község adományozta a gyülekezetnek. A templom átadására 1907-ben került sor. A Református Egyházközség ma is részese a település vallásos életének, minden vasárnap tartanak istentiszteletet és a gyermekek nevelésében is aktívan szerepet vállalnak. A templomot megalakulása óta több alkalommal is felújították.